Privacy statement

(versie januari 2022)

Inleiding

Accuraadgevers, hierna te noemen: “Accuraadgevers” verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze gegevens zullen wij van uzelf hebben ontvangen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe Accuraadgevers met uw persoonsgegevens om gaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke persoonsgegevens Accuraadgevers verwerkt hang af van de dienstverlening welke Accuraadgevers voor u verricht. Veelal zal het om de volgende gegevens gaan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële gegevens (zowel zakelijk als privé)
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzonder en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als er een overtuiging bestaat dat Accuraadgevers zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig

Accuraadgevers verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Accuraadgevers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doen waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), in verband met wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Delen met derden

Accuraadgevers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accuraadgevers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Accuraadgevers gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie en een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Accuraadgevers gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Accuraadgevers zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Accuraadgevers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via [email protected].

Contact

Accuraadgevers is te bereiken met de volgende gegevens:
(Post)adres: Verlengde Velmolen 2, 5406 NT Uden
Telefoonnummer: +31 (0)413-379436
E-mailadres: [email protected]
Dossiernummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75867710