Aanmelden stikstofdifferentiatie

Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart
31 januari 2022
Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard
10 februari 2022