Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Wijzigingen loonbelasting 2024
4 januari 2024
Geen recht op aftrek elders belast
18 januari 2024