Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

Aanpassingen kindgebonden budget
21 september 2023
Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang
5 oktober 2023