Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

Stand van zaken nieuw GLB
7 juli 2022
Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
21 juli 2022