Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen
8 februari 2024
Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers
22 februari 2024