Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting
24 maart 2022
Geen faillissementsuitkering voor dga
7 april 2022