Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3
14 december 2023
Tarieven en heffingskortingen 2024
4 januari 2024