Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete
14 april 2022
Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling
28 april 2022