Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan

Box 3 en individuele en buitensporige last
10 maart 2022
Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
22 maart 2022