Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij toepassing verleggingsregeling btw

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel
7 maart 2024
Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde
21 maart 2024