Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Tijdstip waardering nalatenschap
17 mei 2023
Intracommunautaire verwerving auto door particulier
1 juni 2023