Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
17 november 2022
KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
1 december 2022