Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete
14 april 2022
Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling
28 april 2022