Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen
13 januari 2022
Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan
27 januari 2022