Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing
16 december 2021
Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
5 januari 2022