Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing
16 december 2021
Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
5 januari 2022