Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023
9 november 2023
Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling
23 november 2023