Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen
16 november 2023
Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024
30 november 2023