Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk
3 augustus 2023
Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers
17 augustus 2023